CHI TIẾT HỎI ĐÁP
M chưa nhận dc chip, m nạp thẻ 50k
Chào bạn sam123456789! Ad kiểm tra theo thông tin bạn nhập vào hệ thống, thẻ của bạn hoàn toàn bình thường, chưa được sử dụng. Có thể do phía nhà mạng Mobifone cập nhật thẻ lỗi nên hệ thống chưa nhận được thẻ này. Thẻ này bạn có thể dùng để mua chip qua bên thương gia Giang: số điện thoại: 0938941944 hoặc nạp vào điện thoại đều được bạn nhé. Cảm ơn bạn.-Admin2-